Medium Rack

Medium Rack ชั้นวางสินค้าขนาดปานกลาง สามารถรองรับน้ำหนักได้ประมาณ 200-500 กิโลกรัม/ชั้น การติดตั้งสามารถเลือกปูพื้นได้ทั้งแผ่นไม้ และแผ่นเหล็ก รวมทั้งสามารถต่อเติมปรับระดับความสูงของชั้นวางได้ตามความต้องการ นอกจากนี้ยังสะดวกในการขนย้าย และติดตั้งใหม่

meduim-rack1 medium-rack3 medium-rack2