Long Span Shelf

Long Span Shelf ชั้นวางสินค้าที่ได้รับการปรับปรุงมาจากแบบ Selective Rack Pallet โดยมีความแตกต่างคือ สามารถจัดวางสินค้าได้โดยไม่ต้องใช้พาเลท แต่จะใช้แผ่นไม้อัด หรือแผ่นเหล็กในการรองรับสินค้าแทน ไม่ว่าจะเป็น กล่อง หรืออุปกรณ์สำนักงานต่างๆ ได้ตามความต้องการ

20150812101530253 Longspan-2tier-1_large