Drive-In Rack

Drive-In  Rack ชั้นวางสินค้าที่ได้รับการออกแบบให้เหมาะสมกับการจัดเก็บสินค้าที่เป็นชนิดเดียวกัน หรืออยู่ในช่องเดียวกัน โดยเป็นการจัดเก็บสินค้าแบบเป็นพาเลทในปริมาณครั้งละมากๆ ซึ่งด้วยชั้นเก็บสินค้ารูปแบบนี้จะช่วยประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บได้มากทีเดียว

70f37c53-5845-4735-aa69-d7f39089dd07-2 4143ac6b-93b1-4177-8ffd-fefdf3301d9b 7930bdb9-8fa5-46d7-b618-03f8661c8479-2 56664d2b-9180-4e77-a6ed-bb5192d19fe1-2 a9722981-0653-4d8c-a68b-b85ed7fb57dc received_885393424841306 received_885393441507971 received_885393464841302-2 received_885393488174633-2