Heavy Roller Rack

ชั้นวางสินค้าแบบ Heavy Roller Rack หรือ Flow Rack เป็นชั้นจัดเก็บสินค้าแบบพาเลทที่เป็นลูกล้อเลื่อน แต่ละชั้นสามารถจัดเก็บสินค้าที่แตกต่างชนิดกันได้ ซึ่งด้วยระบบการจัดเก็บเป็นวงจรแบบ “เข้าก่อน-ออกก่อน” ทำให้สามารถตรวจเช็คสต็อคได้ง่าย รวดเร็ว เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พื้นที่โดยไม่สูญเปล่า รวมทั้งช่วยลดค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บ โดยประหยัดค่าแรงงานและพื้นที่ได้ถึง 25% หรือ 50%

คุณสมบัติเด่น

  • ยืดหยุ่น สามารถปรับระดับได้ และมีความกว้าง เหมาะกับประเภทสินค้า
  • สะดวก สามารถเคลื่อนย้ายโดยใช้รางเลื่อน
  • รวดเร็ว สามารถตรวจเช็คสต็อคได้ง่ายโดยดูจากเอกสารการเติมสินค้า
20150908030824190 Pallet_flow_B_large Pallet-flow_drawing_1_large Pallet-flow_drawing_2_large