Flow Rack

ออกแบบโดยใช้การจัดเก็บสินค้าด้วยวิธีหมุนเวียนสต็อคตามลำดับ ‘เข้าก่อน ออกก่อน’ แต่ละชั้นจะวางสินค้าต่างประเภทกันหรือประเภทเดียวกันก็ได้ และที่สำคัญประหยัดพื้ที่และเวลา

คุณสมบัติ

  • สามารถตรวจเช็คสินค้าได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
  • เพิ่มประสิทธิภาพของพื้นที่ในการจัดเก็บ
  • มีความสะดวกในการเคลื่อนย้ายสินค้า
  • สามารถเลือกจัดเก็บให้เหมาะสมกับสินค้า
20150812100907583 20150812100942752 b191af99-1883-4a94-a049-3c9699bbba10-big e154bfd2-da9c-4a3c-85c5-655886d3c3b8-big