Cantilever Rack

Cantilever Rack ชั้นวางสินค้าแบบคานรับน้ำหนักที่แข็งแรงเหมาะกับการจัดเก็บสินค้าที่มีความยาว เช่น ท่อ ไม้ หรือเหล็ก เพิ่มความสะดวกให้กับจัดเก็บสินค้าต่างประเภทกันในพื้นที่เดียว ด้วยลักษณะของชั้นวางที่ออกแบบให้มีคานยื่นออกมาโดยไม่มีเสาด้านหน้า ทำให้มีพื้นที่ว่างในการเคลื่อนย้ายสินค้าออกทางด้านข้างได้

6cd6e704-2a87-4f62-8bc2-4da1abca0e2b-big 20150829094509327 20150829094600738