Mezzanine Floor System

Mezzanine Floor System ชั้นลอยวางสินค้า ที่ช่วยเพิ่มพื้นที่ในการใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด เหมาะกับการจัดเก็บสินค้าในแนวสูง หรือประยุกต์ใช้ในพื้นที่สำนักงาน เพื่อลดขั้นตอนในการก่อสร้างอาคาร โดยใช้โครงสร้างของชั้นวางสินค้า เพื่อรองรับตัวอาคาร

7ce8c564-0107-4899-8121-f3b1edab1fb7-big 029aaf7f-db2d-4d36-b53d-a0437dc4e1b2-big 060b0627-2582-4b80-b882-49eac0a2b132-big 355-1214372316077-big