Micro Rack

ชั้นวางสินค้า MICRO RACK ชั้นวางสินค้าที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้เหมาะกับการจัดวางสินค้าที่มีขนาดเล็ก เช่น อุปกรณ์สำนักงาน และการจัดเก็บภายในคลังสินค้า เนื่องจากสามารถช่วยประหยัดพื้นที่ในการวาง โดยรองรับน้ำหนักได้ประมาณ 150-200 กิโลกรัม/ชั้น อีกทั้งยังสามารถประกอบ และขยายขนาดของชั้นวางแต่ละชั้นได้ง่าย

10 6 9 8 7 5 4 3 2 1